Schoolleidersregister PO biedt schoolleiders nu de mogelijkheid om alle NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen te gebruiken voor hun herregistratie. Tot voor kort konden schoolleiders alleen herregistreren met een master die helemaal aansloot bij de beroepsstandaard. De master moet wel behaald zijn na de meest recente (her)registratiedatum.

Schoolleiders kunnen nu voor hun herregistratie uit veel meer masters kiezen dan voorheen. Schoolleidersregister PO hoopt hiermee dat meer schoolleiders kiezen voor een master die bij hun specifieke situatie en professionaliseringsbehoefte past. Voor de basisregistratie geldt nog wel dat de gevolgde master aan moet sluiten bij de competenties uit de beroepsstandaard.

Schoolleidersregister PO heeft als doel de positie van de beroepsgroep van schoolleiders te versterken en de professionalisering van schoolleiders te ondersteunen. Schoolleidersregister PO onderzoekt en evalueert voortdurend of de mogelijkheden die het register biedt, voldoende aansluiten bij de professionaliseringswensen van schoolleiders. Dit gebeurt in samenspraak met schoolleiders. Zo nodig en indien mogelijk worden mogelijkheden aangepast of verruimd.

Mogelijkheden
voor herregistratie

van schoolleiders verruimd

Mogelijkheden
voor herregistratie

van schoolleiders verruimd

Schoolleidersregister PO biedt schoolleiders nu de mogelijkheid om alle NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen te gebruiken voor hun herregistratie. Tot voor kort konden schoolleiders alleen herregistreren met een master die helemaal aansloot bij de beroepsstandaard. De master moet wel behaald zijn na de meest recente (her)registratiedatum.

Schoolleiders kunnen nu voor hun herregistratie uit veel meer masters kiezen dan voorheen. Schoolleidersregister PO hoopt hiermee dat meer schoolleiders kiezen voor een master die bij hun specifieke situatie en professionaliseringsbehoefte past. Voor de basisregistratie geldt nog wel dat de gevolgde master aan moet sluiten bij de competenties uit de beroepsstandaard.

Schoolleidersregister PO heeft als doel de positie van de beroepsgroep van schoolleiders te versterken en de professionalisering van schoolleiders te ondersteunen. Schoolleidersregister PO onderzoekt en evalueert voortdurend of de mogelijkheden die het register biedt, voldoende aansluiten bij de professionaliseringswensen van schoolleiders. Dit gebeurt in samenspraak met schoolleiders. Zo nodig en indien mogelijk worden mogelijkheden aangepast of verruimd.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm