Vijf wetenswaardigheden
over het Schoolleidersregister PO!

Vijf wetens-waardigheden
over het School-leidersregister PO!

1. Schoolleiders tellen geen punten of uren voor hun herregistratie

Het Schoolleidersregister PO werkt niet met het tellen van punten of uren, maar met het afronden van professionaliseringsthema’s uit de kennisbasis voor schoolleiders. Dit is bij aanvang van het Schoolleiderregister PO in overleg met schoolleiders vastgesteld.

In vier jaar tijd hebben de meeste schoolleiders een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dit kan op vele manieren hebben plaatsgevonden, zoals door het volgen van een opleiding of ander professionaliseringsaanbod, het bestuderen van literatuur of door met collega’s samen te werken binnen professionele leergemeenschappen.

Met welke onderwerpen bent ú de afgelopen vier jaar bezig geweest? Ongetwijfeld bent u in meer of mindere mate in aanraking geweest met meerdere professionaliseringsthema’s uit de kennisbasis voor schoolleiders. Voor de herregistratie laat u zien dat u zich heeft ontwikkeld op het gebied van minimaal drie thema’s. Dit kan door het uploaden van een certificaat voor formeel gecertificeerd aanbod. Of door uw ontwikkeling dankzij informele leeractiviteiten te laten valideren (door andere schoolleiders of een professioneel beoordelaar). Of een combinatie. Hoe dit precies werkt, lees u op onze website.

2. Circa 80 schoolleiders hebben een actieve rol bij het werk van het Schoolleidersregister PO

U weet waarschijnlijk dat de Commissie Registratie en de Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO (grotendeels) uit schoolleiders bestaan. Eén keer in de vier tot zes weken komen schoolleiders naar de commissievergadering om registratieaanvragen en certificeringsaanvragen in behandeling te nemen. Maar wist u dat daarnaast ook een groep schoolleiders is opgeleid tot procesbegeleider? Zij begeleiden de valideringsgesprekken tussen schoolleiders in het kader van informeel leren voor de herregistratie. En wist u dat schoolleiders betrokken zijn bij diverse onderzoeken en meewerken aan de ontwikkeling van de kennisbasis en nieuwe professionaliseringsthema’s?

3. Ook niet-gecertificeerde opleidingen zijn relevant voor de ontwikkeling van schoolleiders

Veel schoolleiders vinden het een prettige manier om te herregistreren met formeel gecertificeerd aanbod. Maar ook informele leeractiviteiten en opleidingen en cursussen die niet gecertificeerd zijn, kunnen zeer relevant zijn voor uw ontwikkeling. Deze ontwikkeling kunt u laten valideren, door één van de 10 verschillende gecertificeerde professioneel beoordelaars óf in een gesprek met andere schoolleiders.
Daarnaast certificeren wij zeer regelmatig nieuwe (en soms ook al langer bestaande) opleidingen of incompany aanbod binnen besturen. Aanbod dat (nog) niet gecertificeerd is, kunt u voordragen aan het Schoolleidersregiser PO. Samen met de opleider of het schoolbestuur wordt bekeken of een certificeringsaanvraag gedaan kan worden.

4. Validering van informeel leren wordt steeds populairder

Als u uw ontwikkeling door informele leeractiviteiten wilt laten valideren, kunt u ervoor kiezen om dit door één van de 10 gecertificeerde professioneel beoordelaars te laten doen. U kunt er ook voor kiezen om een thema af te ronden, door uw ontwikkeling in een gesprek voor te leggen aan twee andere schoolleiders. Sinds 2016 hebben meer dan 200 valideringsgesprekken plaatsgevonden. Er zijn schoolleiders die met drie valideringsgesprekken hun herregistratie voltooien (een thema per gesprek). Er zijn ook schoolleiders die een valideringsgesprek gebruiken om na het afronden van een opleiding de nog ontbrekende deelthema’s af te ronden. Het valideringsgesprek neemt toe in populariteit: meestal vinden meerdere keren per week valideringgesprekken plaats op het kantoor van het Schoolleidersregister PO in Utrecht.

5. Vereenvoudiging van (informatie over) validering door andere schoolleiders

Sinds 2016 faciliteert het Schoolleidersregister PO valideringsgesprekken tussen schoolleiders. Recentelijk heeft een evaluatie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat schoolleiders als positief punt noemen dat ze veel vrijheid ervaren in de manier waarop zij hun ontwikkeling zichtbaar kunnen maken en dat ze een gesprek met andere schoolleiders hierover zinvol en inspirerend vinden. Ook is er een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Zo vond een aantal respondenten het valideringstraject complex en arbeidsintensief, o.a. door het invullen en aanleveren van documentatie en het voorbereiden van de gespreksmethodiek. Schoolleidersregister PO heeft de feedback ter harte genomen en het proces en de communicatie hierover vereenvoudigd: de formulieren zijn in omvang en hoeveelheid teruggebracht en de gespreksmethodiek hoeft niet uitgebreid voorbereid te worden.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm