Om het Schoolleidersregister PO zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen waar u als schoolleider mee te maken heeft, zijn ook wij en het digitale systeem voortdurend in ontwikkeling. Op basis van onder meer ervaringen en signalen van schoolleiders en besturen, brengen we de komende tijd diverse verbeteringen aan. Lees verder over de veranderingen die nu al doorgevoerd zijn.

Uitbreiding en verbetering van het register

Via de pagina ‘Zoek een schoolleider’ kan iedereen opzoeken welke schoolleiders staan ingeschreven in het register en wie daarvan geregistreerd zijn. Vanaf heden is ook zichtbaar welke schoolleiders niet langer geregistreerd zijn omdat hun registratie is verlopen.  
Ruimschoots voor de datum waarop u moet herregistreren ontvangt u meerdere meldingen die u op deze datum attenderen. Als voor deze datum niet tijdig een herregistratie of
uitstel van herregistratie is aangevraagd, wijzigt uw status in ‘RDO/RADO onder voorwaarden’. U heeft dan nog maximaal zes maanden om herregistratie aan te vragen. Hierna kan de Commissie Registratie besluiten dat u niet langer geregistreerd bent. Dit wordt zichtbaar in het register. Meer informatie vindt u in het registerreglement.

Meer registratiestatussen zichtbaar in het openbaar register

In sommige gevallen is professionaliseringsaanbod voor meer dan één (deel)thema gecertificeerd. Wanneer u uw bewijsstuk uploadt in het register bij een professionaliseringsthema of deelthema geeft het systeem vanaf nu ook aan of u met de door u gevolgde opleiding meer (deel)thema’s af kunt ronden. Wanneer dit het geval is, kunt u direct een aanvraag indienen voor al deze (deel)thema’s zonder dat u het bewijsstuk opnieuw hoeft te uploaden.

Op de website www.professionaliseringsaanbod.nl vindt u het complete overzicht van het gecertificeerde professionaliseringsaanbod. Hier ziet u ook voor welke professionaliseringsthema’s of deelthema’s het aanbod is gecertificeerd.

Uploaden bewijsstukken herregistratie

Om het Schoolleidersregister PO zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen waar u als schoolleider mee te maken heeft, zijn ook wij en het digitale systeem voortdurend in ontwikkeling. Op basis van onder meer ervaringen en signalen van schoolleiders en besturen, brengen we de komende tijd diverse verbeteringen aan. Lees verder over de veranderingen die nu al doorgevoerd zijn.

Uitbreiding en verbetering van het register

Meer registratie-statussen zichtbaar in het openbaar register

Via de pagina ‘Zoek een schoolleider’ kan iedereen opzoeken welke schoolleiders staan ingeschreven in het register en wie daarvan geregistreerd zijn. Vanaf heden is ook zichtbaar welke schoolleiders niet langer geregistreerd zijn omdat hun registratie is verlopen.  
Ruimschoots voor de datum waarop u moet herregistreren ontvangt u meerdere meldingen die u op deze datum attenderen. Als voor deze datum niet tijdig een herregistratie of
uitstel van herregistratie is aangevraagd, wijzigt uw status in ‘RDO/RADO onder voorwaarden’. U heeft dan nog maximaal zes maanden om herregistratie aan te vragen. Hierna kan de Commissie Registratie besluiten dat u niet langer geregistreerd bent. Dit wordt zichtbaar in het register. Meer informatie vindt u in het registerreglement.

Uploaden bewijsstukken herregistratie

In sommige gevallen is professionaliseringsaanbod voor meer dan één (deel)thema gecertificeerd. Wanneer u uw bewijsstuk uploadt in het register bij een professionaliseringsthema of deelthema geeft het systeem vanaf nu ook aan of u met de door u gevolgde opleiding meer (deel)thema’s af kunt ronden. Wanneer dit het geval is, kunt u direct een aanvraag indienen voor al deze (deel)thema’s zonder dat u het bewijsstuk opnieuw hoeft te uploaden.

Op de website www.professionaliseringsaanbod.nl vindt u het complete overzicht van het gecertificeerde professionaliseringsaanbod. Hier ziet u ook voor welke professionaliseringsthema’s of deelthema’s het aanbod is gecertificeerd.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm