Interview met
Sanneke Zegwaard

“Schoolleiders nemen bij ons de beslissingen”

Sanneke Zegwaard is sinds 5 jaar adviseur bij het Schoolleidersregister PO. Samen met twee andere adviseurs houdt zij zich bezig met drie aandachtsgebieden: (her)registreren van schoolleiders, certificeren van opleidingen en onderzoek naar het vak van schoolleider. Wie is zij en wat houdt haar werk als adviseur precies in?

Vanuit welke achtergrond ben jij bij het Schoolleidersregister komen werken?
Ik heb arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd, een opleiding waarin je zowel leert over de personele kant van organisaties, zoals HR-vraagstukken als over de organisatorische kant, zoals verandervraagstukken. Voordat ik bij het Schoolleidersregister kwam werken, heb ik in diverse functies gewerkt. Zo werkte ik als loopbaanadviseur bij een landelijk adviesbureau en heb ik diverse organisaties geholpen bij het opstarten en ontwikkelen van nieuwe afdelingen. Beide kanten kan ik goed kwijt in mijn functie van adviseur.

Als adviseur heb jij drie hoofdtaken, kun je daar iets over vertellen?
Ik adviseer schoolleiders over hun ontwikkeling in relatie tot het registreren en herregistreren. Hierover heb ik mondeling en per e-mail contact met schoolleiders. Ik ga ook langs bij scholen als er vragen zijn over (her)registreren of om mee te denken over de blijvende professionalisering van schoolleiders, bijvoorbeeld tijdens een directieberaad. Als adviseur ondersteun ik daarnaast de Commissie Registratie. Deze commissie bestaat uit schoolleiders en neemt de besluiten over alle (her)registratieaanvragen.

De adviseurs zijn inhoudelijk aanspreekpunt voor opleiders die hun aanbod willen laten certificeren voor in het register. Ook besturen die een professionaliseringsprogramma aanbieden voor hun schoolleiders kunnen het programma laten certificeren als formeel aanbod.

Wat gebeurt er als er een certificeringsaanvraag binnenkomt?
Deze bereid ik samen met de andere adviseurs voor zodat de Commissie Certificering er een besluit over kan nemen. We nemen vaak nog contact op met de opleider als er vragen zijn over het aanbod. De commissie moet namelijk vanaf papier bepalen of de opleiding kan worden gecertificeerd. Dan is het wel fijn als de informatie volledig en duidelijk is.

Hoe bewaak je voor schoolleiders de kwaliteit en relevantie van het professionaliseringsaanbod?

Nadat aanbod is gecertificeerd, kan het getoetst worden via een verificatie-audit. Een adviseur bekijkt dan samen met een externe auditor of het gecertificeerde aanbod in praktijk op dezelfde manier wordt uitgevoerd als bij certificering is opgegeven.

“Vinden schoolleiders dat de beroepsstandaard nog voldoende aansluit op hun beroep?”

Tot slot ben je als adviseur continu bezig met het bijhouden van de ontwikkelingen in het onderwijs, bijvoorbeeld via literatuuronderzoek en gesprekken met schoolleiders en onderzoeksinstellingen. Wat doe je met die informatie?
Het is belangrijk om de ontwikkelingen waar schoolleiders mee te maken krijgen inzichtelijk te hebben. Daar richten we het register op in, zodat het zo actueel en relevant mogelijk blijft voor schoolleiders. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar de huidige beroepsstandaard. Is deze nog actueel genoeg of is aanpassing nodig? Vinden schoolleiders dat de beroepsstandaard nog voldoende aansluit op hun beroep? We komen graag langs bij besturen en scholen om hierover te praten.

Je ondersteunt de Commissie Registratie. Kun je vertellen hoe dat werkt?
De commissie neemt alle besluiten over de aanvragen die vanuit schoolleiders in het register binnenkomen. Als adviseur checken we bij alle aanvragen of deze voldoen aan de gestelde criteria. Bij de basisregistratie kijken wij bijvoorbeeld of het om een gecertificeerde opleiding gaat en of het diploma overeenkomt met het voorbeeld dat wij vanuit de opleider hebben ontvangen. De aanvragen met positief advies leggen we voor aan de Commissie Registratie. Ook wanneer de adviseurs vragen hebben over een aanvraag wordt deze als bespreekgeval voorgelegd. De commissie komt maandelijks bij elkaar en bekijkt een steekproef van de aanvragen die voorliggen.

“Soms gaat het om wel 1000 aanvragen per maand!”

Waarom werken jullie met een steekproef?
De commissie neemt het uiteindelijke besluit over alle aanvragen. De commissie behandelt niet alleen de aanvragen voor de basisregistratie, maar ook die van thema-afrondingen en herregistratie. Soms gaat het om wel 1000 aanvragen per maand! Die kunnen niet allemaal bekeken worden door de commissie, vandaar dat er een steekproef wordt getrokken. Als de steekproef goedgekeurd wordt, kun je er met 95% betrouwbaarheid vanuit gaan dat het advies van de overige aanvragen ook juist is. Maar als er een fout in de steekproef zit, moeten alle andere aanvragen opnieuw worden bekeken.

Sanneke Zegwaard
Adviseur bij het Schoolleidersregister PO

Interview met
Sanneke Zegwaard

Sanneke Zegwaard is sinds 5 jaar adviseur bij het Schoolleidersregister PO. Samen met twee andere adviseurs houdt zij zich bezig met drie aandachtsgebieden: (her)registreren van schoolleiders, certificeren van opleidingen en onderzoek naar het vak van schoolleider. Wie is zij en wat houdt haar werk als adviseur precies in?

Vanuit welke achtergrond ben jij bij het Schoolleidersregister komen werken?
Ik heb arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd, een opleiding waarin je zowel leert over de personele kant van organisaties, zoals HR-vraagstukken als over de organisatorische kant, zoals verandervraagstukken. Voordat ik bij het Schoolleidersregister kwam werken, heb ik in diverse functies gewerkt. Zo werkte ik als loopbaanadviseur bij een landelijk adviesbureau en heb ik diverse organisaties geholpen bij het opstarten en ontwikkelen van nieuwe afdelingen. Beide kanten kan ik goed kwijt in mijn functie van adviseur.

Als adviseur heb jij drie hoofdtaken, kun je daar iets over vertellen?
Ik adviseer schoolleiders over hun ontwikkeling in relatie tot het registreren en herregistreren. Hierover heb ik mondeling en per e-mail contact met schoolleiders. Ik ga ook langs bij scholen als er vragen zijn over (her)registreren of om mee te denken over de blijvende professionalisering van schoolleiders, bijvoorbeeld tijdens een directieberaad. Als adviseur ondersteun ik daarnaast de Commissie Registratie. Deze commissie bestaat uit schoolleiders en neemt de besluiten over alle (her)registratieaanvragen.

De adviseurs zijn inhoudelijk aanspreekpunt voor opleiders die hun aanbod willen laten certificeren voor in het register. Ook besturen die een professionaliseringsprogramma aanbieden voor hun schoolleiders kunnen het programma laten certificeren als formeel aanbod.

Wat gebeurt er als er een certificeringsaanvraag binnenkomt?
Deze bereid ik samen met de andere adviseurs voor zodat de Commissie Certificering er een besluit over kan nemen. We nemen vaak nog contact op met de opleider als er vragen zijn over het aanbod. De commissie moet namelijk vanaf papier bepalen of de opleiding kan worden gecertificeerd. Dan is het wel fijn als de informatie volledig en duidelijk is.

Hoe bewaak je voor schoolleiders de kwaliteit en relevantie van het professionaliseringsaanbod?

Nadat aanbod is gecertificeerd, kan het getoetst worden via een verificatie-audit. Een adviseur bekijkt dan samen met een externe auditor of het gecertificeerde aanbod in praktijk op dezelfde manier wordt uitgevoerd als bij certificering is opgegeven.

“Vinden schoolleiders dat de beroepsstandaard nog voldoende aansluit op hun beroep?”

Tot slot ben je als adviseur continu bezig met het bijhouden van de ontwikkelingen in het onderwijs, bijvoorbeeld via literatuuronderzoek en gesprekken met schoolleiders en onderzoeksinstellingen. Wat doe je met die informatie?
Het is belangrijk om de ontwikkelingen waar schoolleiders mee te maken krijgen inzichtelijk te hebben. Daar richten we het register op in, zodat het zo actueel en relevant mogelijk blijft voor schoolleiders. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar de huidige beroepsstandaard. Is deze nog actueel genoeg of is aanpassing nodig? Vinden schoolleiders dat de beroepsstandaard nog voldoende aansluit op hun beroep? We komen graag langs bij besturen en scholen om hierover te praten.

Je ondersteunt de Commissie Registratie. Kun je vertellen hoe dat werkt?
De commissie neemt alle besluiten over de aanvragen die vanuit schoolleiders in het register binnenkomen. Als adviseur checken we bij alle aanvragen of deze voldoen aan de gestelde criteria. Bij de basisregistratie kijken wij bijvoorbeeld of het om een gecertificeerde opleiding gaat en of het diploma overeenkomt met het voorbeeld dat wij vanuit de opleider hebben ontvangen. De aanvragen met positief advies leggen we voor aan de Commissie Registratie. Ook wanneer de adviseurs vragen hebben over een aanvraag wordt deze als bespreekgeval voorgelegd. De commissie komt maandelijks bij elkaar en bekijkt een steekproef van de aanvragen die voorliggen.

“Soms gaat het om wel 1000 aanvragen per maand!”

Waarom werken jullie met een steekproef?
De commissie neemt het uiteindelijke besluit over alle aanvragen. De commissie behandelt niet alleen de aanvragen voor de basisregistratie, maar ook die van thema-afrondingen en herregistratie. Soms gaat het om wel 1000 aanvragen per maand! Die kunnen niet allemaal bekeken worden door de commissie, vandaar dat er een steekproef wordt getrokken. Als de steekproef goedgekeurd wordt, kun je er met 95% betrouwbaarheid vanuit gaan dat het advies van de overige aanvragen ook juist is. Maar als er een fout in de steekproef zit, moeten alle andere aanvragen opnieuw worden bekeken.

“Schoolleiders nemen bij ons de beslissingen”

Sanneke Zegwaard
Adviseur bij het Schoolleidersregister PO

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm