Interview met
René Jansen

“We beoordelen als commissie op papier, maar wel als mens”

De Commissie Registratie van het Schoolleidersregister PO bestaat uit schoolleiders en neemt de besluiten over de aanvragen van schoolleiders in het register, bijvoorbeeld over de thema-afrondingen voor herregistratie. René Jansen is al geruime tijd lid van de Commissie Registratie.
Hij is begonnen als lid van de Commissie Certificering, de commissie die de besluiten neemt over de certificering van opleidingen. Omdat hij graag wilde weten hoe het registreren en het beoordelen van aanvragen vanuit schoolleiders verliep, meldde hij zich ook aan voor de Commissie Registratie.


Komt het werk van de Commissie Registratie overeen met de verwachting die je had?
Het beoordelen van aanvragen is niet zo strak als het lijkt. Als commissielid weeg je steeds zaken tegen elkaar af. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een uitzondering? Wanneer geef je uitstel en wanneer niet? Voor mij heeft het mijn scope verbreed. Ik vind het belangrijk om ook buiten mijn eigen school te kijken naar hoe dingen gaan. De commissie bestaat uit een leuke groep mensen van wie ik sommige ook weleens buiten de vergadering om spreek over zaken waar je als schoolleider tegenaan loopt. Die uitwisseling hoe het bij een andere stichting of op een andere school gaat, is voor mij van toegevoegde waarde.

“Ik vind het belangrijk om ook buiten mijn eigen school te kijken naar hoe dingen gaan.”


Wat betekent het register voor jou?
Ik vind het belangrijk om gelijkheid te vinden in de beroepsgroep, dat schoolleiders zich blijvend ontwikkelen. Als schoolleider kun je vrij makkelijk zeggen van zo doen we het al jaren. Dat stukje zelfreflectie is er tot nu toe in mindere mate geweest, terwijl je als schoolleider wel een verantwoordelijkheid hebt richting de buitenwereld. Ik wil graag deel uitmaken van een beroepsgroep die zichzelf serieus neemt en zich blijft ontwikkelen.

Denk je dat het register voor sommige schoolleiders een stok achter de deur kan zijn?
Ja, dat denk ik wel. Het geeft iets meer verplichtingen aan de schoolleider. Het beroep van directeur wordt toch steeds complexer, we krijgen meer zorgvraagstukken en gelaagdheden binnen. Soms vaar je op je intuïtie en je mening, maar soms vraagt iets om meer onderzoek en het toepassen van bepaalde methodieken en technieken. Daar kan het register bij helpen.

Is het register voor jou ook en stok achter de deur?
Wat voor mijzelf het meest belangrijk is, dat ik er zelf wat aan heb. Ik hoor weleens dat directeuren tegen het register ageren. Natuurlijk heeft het een verplicht karakter, maar als ik naar mijzelf kijk dan dwingt het mij ook om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik vind het bijvoorbeeld ook boeiend om schoolleiders uit andere provincies tegen te komen bij een gecertificeerde opleiding. Die hebben weer andere problematieken en daar kun je dan over sparren.

“Ook de jaarlijkse dag met de andere commissie en het bestuur is interessant.”

Wat vind je het meest interessant aan je rol als commissielid?
Het meest interessant vind ik de discussie die we met elkaar voeren. Hoe ga je bijvoorbeeld om met bezwaar bij een valideringsgesprek? Hoe kom je tot een gezamenlijk besluit? Ook de jaarlijkse dag met de andere commissie en het bestuur is interessant. Dan spreek je echt over het vak. Die uitwisseling met collega`s maakt het interessant.

En hoe zit dat met de Commissie Certificering?
Bij de Commissie Certificering worden de besluiten genomen over opleidingen. Kan een bepaalde opleiding worden opgenomen in het register of niet? Wat ik daarbij heel plezierig vind, is dat ik heel veel opleidingen en instituten langs zie komen die interessant kunnen zijn voor mij als schoolleider. Zo heb ik laatst een opleiding tot interim-directeur gevolgd omdat ik die in de commissie langs heb zien komen. Ik kon mijn bestuur op die manier ook makkelijker overtuigen om die opleiding te gaan doen.

Er is een aantal aanpassingen gedaan in het register. Een van deze aanpassingen is de zichtbaarheid van de status van een schoolleider. Naast de registratiestatus van een schoolleider is het vanaf nu ook zichtbaar wanneer een schoolleider zijn registratie heeft laten verlopen.

Vind je het belangrijk dat mensen in het openbaar register kunnen nagaan of een schoolleider voldoet aan de professionaliseringseisen?
Volgens mij is het belangrijk om te laten zien dat je geregistreerd bent. Enerzijds ben je zelf verantwoordelijk voor je doen en laten. Als je een rijbewijs hebt, moet je er ook voor zorgen dat hij niet verloopt. Anderzijds moet je directeur-bestuurder er zorg voor dragen dat hij of zij directeuren heeft die voldoen aan registratie. Ik zou er in ieder geval voor zorgen dat mijn registratie niet verloopt. Bij een baanverandering kan het bijvoorbeeld wel echt uitmaken of je geregistreerd bent of niet.

Een van de andere aanpassingen is dat een schoolleider straks niet meer eenzelfde certificaat meerdere keren hoeft te uploaden in het register. Hij kan dan met één klik aangeven dat hij met hetzelfde certificaat meerdere deelthema`s wilt afronden.

“Soms moest je een certificaat wel 12 keer uploaden. Ik denk dat heel veel mensen blij worden als dat niet meer zo is.”

Wat vind jij van deze aanpassing?
Dat is een heel goede verandering. Soms moest je een certificaat wel 12 keer uploaden. Ik denk dat heel veel mensen blij worden als dat niet meer zo is.

Is er nog iets waarvan je denkt dat het goed is om als schoolleider te weten?
We beoordelen als commissie op papier maar wel als mens. Het is niet zwart/wit. En het is zeker niet bureaucratisch. Elke opmerking of mail wordt serieus besproken en teruggekoppeld. Als het aan de voorkant niet afgehandeld kan worden, komt het altijd terug in de commissie waarbij een grote groep schoolleiders zich erover buigt. Er komt dan altijd een totaalbesluit uit. Het is niet zo zwaar als het soms lijkt. Het valt allemaal wel mee.

René Jansen
Directeur bij OBS School B voor
Daltononderwijs in Steenwijk
Lid van de Commissie Registratie
en Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO

Interview met
René Jansen

De Commissie Registratie van het Schoolleidersregister PO bestaat uit schoolleiders en neemt de besluiten over de aanvragen van schoolleiders in het register, bijvoorbeeld over de thema-afrondingen voor herregistratie. René Jansen is al geruime tijd lid van de Commissie Registratie.
Hij is begonnen als lid van de Commissie Certificering, de commissie die de besluiten neemt over de certificering van opleidingen. Omdat hij graag wilde weten hoe het registreren en het beoordelen van aanvragen vanuit schoolleiders verliep, meldde hij zich ook aan voor de Commissie Registratie.


Komt het werk van de Commissie Registratie overeen met de verwachting die je had?
Het beoordelen van aanvragen is niet zo strak als het lijkt. Als commissielid weeg je steeds zaken tegen elkaar af. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een uitzondering? Wanneer geef je uitstel en wanneer niet? Voor mij heeft het mijn scope verbreed. Ik vind het belangrijk om ook buiten mijn eigen school te kijken naar hoe dingen gaan. De commissie bestaat uit een leuke groep mensen van wie ik sommige ook weleens buiten de vergadering om spreek over zaken waar je als schoolleider tegenaan loopt. Die uitwisseling hoe het bij een andere stichting of op een andere school gaat, is voor mij van toegevoegde waarde.

“Ik vind het belangrijk om ook buiten mijn eigen school te kijken naar hoe dingen gaan.”


Wat betekent het register voor jou?
Ik vind het belangrijk om gelijkheid te vinden in de beroepsgroep, dat schoolleiders zich blijvend ontwikkelen. Als schoolleider kun je vrij makkelijk zeggen van zo doen we het al jaren. Dat stukje zelfreflectie is er tot nu toe in mindere mate geweest, terwijl je als schoolleider wel een verantwoordelijkheid hebt richting de buitenwereld. Ik wil graag deel uitmaken van een beroepsgroep die zichzelf serieus neemt en zich blijft ontwikkelen.

Denk je dat het register voor sommige schoolleiders een stok achter de deur kan zijn?
Ja, dat denk ik wel. Het geeft iets meer verplichtingen aan de schoolleider. Het beroep van directeur wordt toch steeds complexer, we krijgen meer zorgvraagstukken en gelaagdheden binnen. Soms vaar je op je intuïtie en je mening, maar soms vraagt iets om meer onderzoek en het toepassen van bepaalde methodieken en technieken. Daar kan het register bij helpen.

Is het register voor jou ook en stok achter de deur?
Wat voor mijzelf het meest belangrijk is, dat ik er zelf wat aan heb. Ik hoor weleens dat directeuren tegen het register ageren. Natuurlijk heeft het een verplicht karakter, maar als ik naar mijzelf kijk dan dwingt het mij ook om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik vind het bijvoorbeeld ook boeiend om schoolleiders uit andere provincies tegen te komen bij een gecertificeerde opleiding. Die hebben weer andere problematieken en daar kun je dan over sparren.

“Ook de jaarlijkse dag met de andere commissie en het bestuur is interessant.”

Wat vind je het meest interessant aan je rol als commissielid?
Het meest interessant vind ik de discussie die we met elkaar voeren. Hoe ga je bijvoorbeeld om met bezwaar bij een valideringsgesprek? Hoe kom je tot een gezamenlijk besluit? Ook de jaarlijkse dag met de andere commissie en het bestuur is interessant. Dan spreek je echt over het vak. Die uitwisseling met collega`s maakt het interessant.

En hoe zit dat met de Commissie Certificering?
Bij de Commissie Certificering worden de besluiten genomen over opleidingen. Kan een bepaalde opleiding worden opgenomen in het register of niet? Wat ik daarbij heel plezierig vind, is dat ik heel veel opleidingen en instituten langs zie komen die interessant kunnen zijn voor mij als schoolleider. Zo heb ik laatst een opleiding tot interim-directeur gevolgd omdat ik die in de commissie langs heb zien komen. Ik kon mijn bestuur op die manier ook makkelijker overtuigen om die opleiding te gaan doen.

Er is een aantal aanpassingen gedaan in het register. Een van deze aanpassingen is de zichtbaarheid van de status van een schoolleider. Naast de registratiestatus van een schoolleider is het vanaf nu ook zichtbaar wanneer een schoolleider zijn registratie heeft laten verlopen.

Vind je het belangrijk dat mensen in het openbaar register kunnen nagaan of een schoolleider voldoet aan de professionaliseringseisen?
Volgens mij is het belangrijk om te laten zien dat je geregistreerd bent. Enerzijds ben je zelf verantwoordelijk voor je doen en laten. Als je een rijbewijs hebt, moet je er ook voor zorgen dat hij niet verloopt. Anderzijds moet je directeur-bestuurder er zorg voor dragen dat hij of zij directeuren heeft die voldoen aan registratie. Ik zou er in ieder geval voor zorgen dat mijn registratie niet verloopt. Bij een baanverandering kan het bijvoorbeeld wel echt uitmaken of je geregistreerd bent of niet.

Een van de andere aanpassingen is dat een schoolleider straks niet meer eenzelfde certificaat meerdere keren hoeft te uploaden in het register. Hij kan dan met één klik aangeven dat hij met hetzelfde certificaat meerdere deelthema`s wilt afronden.

“Soms moest je een certificaat wel 12 keer uploaden. Ik denk dat heel veel mensen blij worden als dat niet meer zo is.”

Wat vind jij van deze aanpassing?
Dat is een heel goede verandering. Soms moest je een certificaat wel 12 keer uploaden. Ik denk dat heel veel mensen blij worden als dat niet meer zo is.

Is er nog iets waarvan je denkt dat het goed is om als schoolleider te weten?
We beoordelen als commissie op papier maar wel als mens. Het is niet zwart/wit. En het is zeker niet bureaucratisch. Elke opmerking of mail wordt serieus besproken en teruggekoppeld. Als het aan de voorkant niet afgehandeld kan worden, komt het altijd terug in de commissie waarbij een grote groep schoolleiders zich erover buigt. Er komt dan altijd een totaalbesluit uit. Het is niet zo zwaar als het soms lijkt. Het valt allemaal wel mee.

“We beoordelen als commissie op papier, maar wel als mens”

René Jansen
Directeur bij OBS School B voor Daltononderwijs
in Steenwijk
Lid van de Commissie Registratie en Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm