Interview met
Josje van Dijk

“Het is belangrijk te laten zien dat je je ontwikkeling en beroep serieus neemt”

De Commissie Registratie van het Schoolleidersregister PO neemt de besluiten over alle aanvragen die schoolleiders indienen. Deze commissie bestaat uit schoolleiders en Josje van Dijk is sinds maart 2019 één van de commissieleden.

Waarom heb je je aangemeld als lid van de Commissie Registratie?
Ik vind het belangrijk dat de beroepsgroep schoolleiders zich laat registreren. Het is een stukje bewustwording en verantwoording van het feit dat professionaliseren belangrijk is. Als commissielid kun je daarover meebeslissen en dat leek mij een goede zaak en van meerwaarde.

Wat maakt dat je het belangrijk vindt dat schoolleiders in het primair onderwijs zich registreren?
Het werken aan een leven lang leren. Het register en registreren is een middel om aan te tonen dat je die intentie hebt en daaraan voldoet. Ik denk dat het belangrijk is om als schoolleider te laten zien dat je je ontwikkeling en beroep serieus neemt. Je hebt daar een eigen verantwoordelijkheid in. Die staat los van je bestuur. Besturen hechten er niet altijd genoeg belang aan. Ik denk dat het heel goed is dat er criteria zijn vastgesteld en dat het niet alleen maar belijden aan tafel is. Je kunt wel zeggen dat je je ontwikkelt, maar waarop dan? En hoe doe je dat? Hoe is dat zichtbaar?

Wat vind jij het meest interessant aan je rol als commissielid?
Ik vind vooral de discussie met de andere commissieleden interessant en de afwegingen die we met elkaar maken. We geven het als schoolleiders gezamenlijk vorm en ik ben erbij betrokken omdat ik zelf ook tot deze beroepsgroep behoor. In dit geval heb ik er bewust voor gekozen.

“We geven het als schoolleiders gezamenlijk vorm”

Merk je iets van je rol als commissielid in je dagelijkse werk?
Ik zit in een intervisiegroep en daar bespreek ik soms een aantal algemene zaken vanuit het register zoals de komst van De Wildcard. Ik verneem dan de reactie van mijn collega-schoolleiders, hoe zij erover denken. Dat kan ik dan weer meenemen naar de commissie. Dat vind ik ook een interessante factor van deze rol.

Is er iets wat je speciaal is bijgebleven?
Als commissie komen we regelmatig casuïstiek tegen waar we goed over na moeten denken. Creëert het geen privileges? Kan bijvoorbeeld uitstel  worden toegekend of niet? En waarom dan? Iets kan heel snel gaan rondzingen. Vandaar dat ik kritisch kijk naar de casussen die voorliggen of de uitzonderingen op de regel. Ik denk dat je voorzichtig moet omgaan met situaties waarin je uitzonderingen creëert. Je moet ergens vanuit kunnen gaan en een bepaald kader hanteren. Tegelijkertijd kunnen er uitzonderingen zijn en moet je de menselijke maat hanteren. Soms is dat best ingewikkeld. Hoe zwaar wegen we iets?

“Moet je de menselijke maat hanteren”

Er komen ook weleens uitstelverzoeken binnen van schoolleiders, bijvoorbeeld voor hun herregistratie. Hoe gaan jullie daar mee om?
Bij uitstelverzoeken bekijk je het ook per casus. Sommige schoolleiders lichten hun verzoek heel uitgebreid toe en anderen niet. Bij een uitgebreidere uitleg begrijp je soms meer van de achtergrond. De motivatie bij het verzoek is wel belangrijk. Dat is de verantwoordelijkheid van de schoolleider die uitstel aanvraagt. Sommige schoolleiders hebben niet goed door welke mogelijkheden er allemaal voor herregistratie zijn. Neem bijvoorbeeld de Wildcard dat nu als thema is toegevoegd. Het geeft de schoolleider meer vrijheid om zijn eigen leerproces vorm te geven en aan te tonen.

Er is een aantal aanpassingen gedaan in het register. Een van deze aanpassingen is de zichtbaarheid van de status van een schoolleider. Naast de registratiestatus van een schoolleider is het vanaf nu ook zichtbaar wanneer een schoolleider zijn registratie heeft laten verlopen.

Vind je het belangrijk dat mensen in het openbaar register kunnen nagaan of een schoolleider voldoet aan de professionaliseringseisen?
Ja, ik vind het goed dat dat zichtbaar is. Op het moment dat een directeur niet alert is geweest op zijn registratie, zegt dat ook iets over die directeur. In ieder geval heb je dan de kans het gesprek aan te gaan. Hoe serieus neem je anders de beroepsgroep? Zeker als je van baan wilt veranderen, is de registratiestatus belangrijk. Het zou een mooie kritische factor kunnen zijn bij sollicitaties, dan mag het ook zichtbaar zijn.

Hoe kijk je naar de aanpassingen in het register als schoolleider?
Ik denk dat de aanpassingen het registersysteem weer een stukje makkelijker maken. Het registersysteem kan een punt van irritatie zijn. Hoewel sommige mensen wel heel snel mopperen. Maar een stukje gebruiksvriendelijker kan nooit kwaad.

“Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt”

Is er nog iets waarvan je denkt dat het goed is om als schoolleider te weten?
Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt. Bijvoorbeeld de Wildcard die ik net ook al noemde. Maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om informeel te leren. Je hoeft niet per se een opleiding te doen. Als je je er even in verdiept, dan vind je genoeg informatie over deze mogelijkheden op de website van het register.

Josje van Dijk
Directeur bij PC Basisschool Prins Claus in Tiel
Lid Commissie Registratie bij het Schoolleidersregister PO

Interview met
Josje van Dijk

De Commissie Registratie van het Schoolleidersregister PO neemt de besluiten over alle aanvragen die schoolleiders indienen. Deze commissie bestaat uit schoolleiders en Josje van Dijk is sinds maart 2019 één van de commissieleden.

Waarom heb je je aangemeld als lid van de Commissie Registratie?
Ik vind het belangrijk dat de beroepsgroep schoolleiders zich laat registreren. Het is een stukje bewustwording en verantwoording van het feit dat professionaliseren belangrijk is. Als commissielid kun je daarover meebeslissen en dat leek mij een goede zaak en van meerwaarde.

Wat maakt dat je het belangrijk vindt dat schoolleiders in het primair onderwijs zich registreren?
Het werken aan een leven lang leren. Het register en registreren is een middel om aan te tonen dat je die intentie hebt en daaraan voldoet. Ik denk dat het belangrijk is om als schoolleider te laten zien dat je je ontwikkeling en beroep serieus neemt. Je hebt daar een eigen verantwoordelijkheid in. Die staat los van je bestuur. Besturen hechten er niet altijd genoeg belang aan. Ik denk dat het heel goed is dat er criteria zijn vastgesteld en dat het niet alleen maar belijden aan tafel is. Je kunt wel zeggen dat je je ontwikkelt, maar waarop dan? En hoe doe je dat? Hoe is dat zichtbaar?

Wat vind jij het meest interessant aan je rol als commissielid?
Ik vind vooral de discussie met de andere commissieleden interessant en de afwegingen die we met elkaar maken. We geven het als schoolleiders gezamenlijk vorm en ik ben erbij betrokken omdat ik zelf ook tot deze beroepsgroep behoor. In dit geval heb ik er bewust voor gekozen.

“We geven het als schoolleiders gezamenlijk vorm”

Merk je iets van je rol als commissielid in je dagelijkse werk?
Ik zit in een intervisiegroep en daar bespreek ik soms een aantal algemene zaken vanuit het register zoals de komst van De Wildcard. Ik verneem dan de reactie van mijn collega-schoolleiders, hoe zij erover denken. Dat kan ik dan weer meenemen naar de commissie. Dat vind ik ook een interessante factor van deze rol.

Is er iets wat je speciaal is bijgebleven?
Als commissie komen we regelmatig casuïstiek tegen waar we goed over na moeten denken. Creëert het geen privileges? Kan bijvoorbeeld uitstel  worden toegekend of niet? En waarom dan? Iets kan heel snel gaan rondzingen. Vandaar dat ik kritisch kijk naar de casussen die voorliggen of de uitzonderingen op de regel. Ik denk dat je voorzichtig moet omgaan met situaties waarin je uitzonderingen creëert. Je moet ergens vanuit kunnen gaan en een bepaald kader hanteren. Tegelijkertijd kunnen er uitzonderingen zijn en moet je de menselijke maat hanteren. Soms is dat best ingewikkeld. Hoe zwaar wegen we iets?

“Moet je de menselijke maat hanteren”

Er komen ook weleens uitstelverzoeken binnen van schoolleiders, bijvoorbeeld voor hun herregistratie. Hoe gaan jullie daar mee om?
Bij uitstelverzoeken bekijk je het ook per casus. Sommige schoolleiders lichten hun verzoek heel uitgebreid toe en anderen niet. Bij een uitgebreidere uitleg begrijp je soms meer van de achtergrond. De motivatie bij het verzoek is wel belangrijk. Dat is de verantwoordelijkheid van de schoolleider die uitstel aanvraagt. Sommige schoolleiders hebben niet goed door welke mogelijkheden er allemaal voor herregistratie zijn. Neem bijvoorbeeld de Wildcard dat nu als thema is toegevoegd. Het geeft de schoolleider meer vrijheid om zijn eigen leerproces vorm te geven en aan te tonen.

Er is een aantal aanpassingen gedaan in het register. Een van deze aanpassingen is de zichtbaarheid van de status van een schoolleider. Naast de registratiestatus van een schoolleider is het vanaf nu ook zichtbaar wanneer een schoolleider zijn registratie heeft laten verlopen.

Vind je het belangrijk dat mensen in het openbaar register kunnen nagaan of een schoolleider voldoet aan de professionaliseringseisen?
Ja, ik vind het goed dat dat zichtbaar is. Op het moment dat een directeur niet alert is geweest op zijn registratie, zegt dat ook iets over die directeur. In ieder geval heb je dan de kans het gesprek aan te gaan. Hoe serieus neem je anders de beroepsgroep? Zeker als je van baan wilt veranderen, is de registratiestatus belangrijk. Het zou een mooie kritische factor kunnen zijn bij sollicitaties, dan mag het ook zichtbaar zijn.

Hoe kijk je naar de aanpassingen in het register als schoolleider?
Ik denk dat de aanpassingen het registersysteem weer een stukje makkelijker maken. Het registersysteem kan een punt van irritatie zijn. Hoewel sommige mensen wel heel snel mopperen. Maar een stukje gebruiksvriendelijker kan nooit kwaad.

“Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt”

Is er nog iets waarvan je denkt dat het goed is om als schoolleider te weten?
Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt. Bijvoorbeeld de Wildcard die ik net ook al noemde. Maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om informeel te leren. Je hoeft niet per se een opleiding te doen. Als je je er even in verdiept, dan vind je genoeg informatie over deze mogelijkheden op de website van het register.

“Het is belangrijk te laten zien dat je je ontwikkeling en beroep serieus neemt”

Josje van Dijk
Directeur bij PC Basisschool Prins Claus in Tiel
Lid Commissie Registratie bij het Schoolleidersregister PO

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm