Kenniskringen: feiten en cijfers

 • Aantal kenniskringen: 
  minimaal twee per jaar
 • Aantal deelnemers: 10-20
 • Aantal begeleiders per kenniskring: 1
 • Doorlooptijd kenniskring: 12-18 maanden
 • Aantal bijeenkomsten: 8 of 9, in onderling overleg
 • Locatie bijeenkomsten: in overleg met deelnemende schoolleiders
 • Totale geschatte tijdsinvestering voor schoolleiders: 80-100 uren

Creemers: ‘Schoolleiders dragen niet alleen bij aan de kennisbasis van hun beroepsgroep, maar werken ook aan hun eigen ontwikkeling. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Schoolleiders die aan een kenniskring hebben deelgenomen, hebben meegeschreven aan het overzichtsartikel en hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een film of animatie en het presenteren van resultaten ontvangen een certificaat waarmee ze zich kunnen herregistreren. Kortom: deelname is om meerdere redenen interessant en nuttig.’


Herregistreren
met deelname
aan kenniskring

Creemers: ‘Schoolleiders dragen niet alleen bij aan de kennisbasis van hun beroepsgroep, maar werken ook aan hun eigen ontwikkeling. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Schoolleiders die aan een kenniskring hebben deelgenomen, hebben meegeschreven aan het overzichtsartikel en hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een film of animatie en het presenteren van resultaten ontvangen een certificaat waarmee ze zich kunnen herregistreren. Kortom: deelname is om meerdere redenen interessant en nuttig.’


Kenniskringen: feiten en cijfers

 • Aantal kenniskringen: 
  minimaal twee per jaar
 • Aantal deelnemers: 10-20
 • Aantal begeleiders per kenniskring: 1
 • Doorlooptijd kenniskring: 12-18 maanden
 • Aantal bijeenkomsten: 8 of 9, in onderling overleg
 • Locatie bijeenkomsten: in overleg met deelnemende schoolleiders
 • Totale geschatte tijdsinvestering voor schoolleiders: 80-100 uren

Herregistreren
met deelname
aan kenniskring

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm