Schoolleiders bepalen zelf wat belangrijke professionaliseringsthema’s voor de herregistratie zijn.  Op dit moment kennen we de volgende professionaliseringsthema’s:

De professionaliseringsthema’s

1. Persoonlijk leiderschap

2. Regie & strategie

4. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

5. Omgaan met verschillen


6. Leiding geven aan verandering


7. Toekomstgericht onderwijs

Later is nog de zogenaamde ‘wildcard’ toegevoegd. Met deze wildcard kunnen schoolleiders een ander relevant onderwerp kiezen waarvan de bestudering bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling. In 2020 worden de professionaliseringsthema’s pedagogisch leiderschap en leidinggeven aan leren toegevoegd aan de lijst. De kenniskringen werken in 2020 aan de thema’s kansenongelijkheid en de school in een netwerksamenleving. Die zullen in de loop van 2021 aan de lijst met professionaliseringsthema’s worden toegevoegd.

Schoolleiders bepalen zelf wat belangrijke professionaliseringsthema’s voor de herregistratie zijn.  Op dit moment kennen we de volgende professionaliseringsthema’s:

De professionaliserings-thema’s

1. Persoonlijk leiderschap

2. Regie & strategie

4. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

3. In relatie staan tot de omgeving

5. Omgaan met verschillen


6. Leiding geven aan verandering


7. Toekomstgericht onderwijs

Later is nog de zogenaamde ‘wildcard’ toegevoegd. Met deze wildcard kunnen schoolleiders een ander relevant onderwerp kiezen waarvan de bestudering bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling. In 2020 worden de professionaliseringsthema’s pedagogisch leiderschap en leidinggeven aan leren toegevoegd aan de lijst. De kenniskringen werken in 2020 aan de thema’s kansenongelijkheid en de school in een netwerksamenleving. Die zullen in de loop van 2021 aan de lijst met professionaliseringsthema’s worden toegevoegd.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm