Tools met handleidingen

Handleiding en onderbouwing Verwachtingen

Spiegelkaartjes

60 seconds

Knikkerpot

Hoge verwachtingen

Informatiekaart kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart

Professionaliteit van leraren en schoolleiders verder vergroten

Inspiratiekaart handleiding

Inspiratiekaart

Samenwerking met partners

Spiegelkaartjes

Ouderbetrokkenheid

Boek Kansen(on)gelijkheid

Boek Kansen(on)gelijkheid

Teambijeenkomst

Kwartet handleiding

Kwartet

Aandacht voor (school)taal en woordenschat

Tools met handleidingen

Handleiding en onderbouwing Verwachtingen

Spiegelkaartjes

60 seconds

Knikkerpot

Hoge verwachtingen

Professionaliteit van leraren en schoolleiders verder vergroten

Informatiekaart kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart

Aandacht voor (school)taal en woordenschat

Teambijeenkomst

Kwartet handleiding

Kwartet

Samenwerking met partners

Inspiratiekaart handleiding

Inspiratiekaart

Ouderbetrokkenheid

Spiegelkaartjes

Boek Kansen(on)gelijkheid

Boek Kansen(on)gelijkheid

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm