Inhoud thema
Kansen(on)gelijkheid

Welke kennis en inzichten over kansen(on)gelijkheid zijn relevant voor schoolleiders? Wat is de rol van de schoolleider bij het werken aan gelijke kansen? Welke factoren kunnen een bewezen positieve invloed hebben op het vergroten van kansengelijkheid?

In het schooljaar 2020-2021 heeft de schoolleiderskenniskring Kansen(on)gelijkheid samengewerkt aan de ontsluiting van kennis over het thema kansen(on)gelijkheid. In dit magazine wordt de achtergrond van de belangrijke subthema’s binnen het grotere thema kansen(on)gelijkheid beschreven in relatie tot de rol van de schoolleider. Deze subthema’s beslaan de factoren die een bewezen positieve invloed kunnen hebben op het vergroten van kansengelijkheid: hoge verwachtingen, professionaliteit (teamprofessionalisering en professionele cultuur), (school)taal en woordenschat, samenwerken met partners en ouderbetrokkenheid. De leden van de kenniskring hebben via een design thinking proces praktische tools ontwikkeld, bedoeld om schoolleiders te informeren en te inspireren voor hun eigen professionele ontwikkeling en die van hun team.

Inhoud thema
Kansen(on)gelijkheid

Welke kennis en inzichten over kansen(on)gelijkheid zijn relevant voor schoolleiders? Wat is de rol van de schoolleider bij het werken aan gelijke kansen? Welke factoren kunnen een bewezen positieve invloed hebben op het vergroten van kansengelijkheid?

In het schooljaar 2020-2021 heeft de schoolleiderskenniskring Kansen(on)gelijkheid samengewerkt aan de ontsluiting van kennis over het thema kansen(on)gelijkheid. In dit magazine wordt de achtergrond van de belangrijke subthema’s binnen het grotere thema kansen(on)gelijkheid beschreven in relatie tot de rol van de schoolleider. Deze subthema’s beslaan de factoren die een bewezen positieve invloed kunnen hebben op het vergroten van kansengelijkheid: hoge verwachtingen, professionaliteit (teamprofessionalisering en professionele cultuur), (school)taal en woordenschat, samenwerken met partners en ouderbetrokkenheid. De leden van de kenniskring hebben via een design thinking proces praktische tools ontwikkeld, bedoeld om schoolleiders te informeren en te inspireren voor hun eigen professionele ontwikkeling en die van hun team.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm