Voorwoord

“Het zijn de
schoolleiders die de beroepsorganisatie vormen”.

Het Schoolleidersregister PO is een beroepsorganisatie die schoolleiders in het primair onderwijs houvast probeert te geven bij hun ontwikkeling. Het register is daarbij geen doel maar een middel.

Het zijn de schoolleiders die onze beroepsorganisatie maken. Zij zijn dan ook volop vertegenwoordigd in de diverse geledingen van het Schoolleidersregister PO. In het bestuur, in de Commissie Registratie, de Commissie Certificering maar ook als gespreks- en procesbegeleiders van de valideringsgesprekken in het kader van informeel leren.

Inmiddels zijn 26 schoolleiders actief als proces- en gespreksbegeleider. Zo ontwikkelt zich langzaam maar zeker een mooie praktijk van diepgaande gesprekken tussen schoolleiders onderling over hun professionele ontwikkeling begeleid door een collega-schoolleider die hiervoor een speciale training heeft gevolgd. Op deze wijze krijgt informeel leren steeds meer vorm.

Als beroepsorganisatie laten we ons ook graag adviseren door andere betrokken deskundigen, wetenschappers maar ook stakeholders van de school, zoals leerkrachten, ouders en gesprekspartners uit het voortgezet onderwijs. Zij denken mee over de kennisbasis, de beroepsstandaard en de professionaliseringsthema’s.

In 2018 zijn de eerste schoolleiders alweer geherregistreerd. Ook de ontwikkeling van de kennisbasis is het afgelopen jaar door schoolleiders ter hand genomen. Zo gaan schoolleiders met wetenschappers in gesprek over de nieuwste inzichten die van belang zijn voor de school en het schoolleiderschap.

Tot slot is hard gewerkt aan actualisering van de beroepsstandaard. Daartoe worden ook de schoolleidersregisters in andere landen onder de loep genomen. Na 6 jaar is een dergelijke actualisering niet overbodig.

Al deze positieve ontwikkelingen krijgen zeker een vervolg in 2019.

Ursie Lambrechts, voorzitter

Voorwoord

Het Schoolleidersregister PO is een beroepsorganisatie die schoolleiders in het primair onderwijs houvast probeert te geven bij hun ontwikkeling. Het register is daarbij geen doel maar een middel.

Het zijn de schoolleiders die onze beroepsorganisatie maken. Zij zijn dan ook volop vertegenwoordigd in de diverse geledingen van het Schoolleidersregister PO. In het bestuur, in de Commissie Registratie, de Commissie Certificering maar ook als gespreks- en procesbegeleiders van de valideringsgesprekken in het kader van informeel leren.

Inmiddels zijn 26 schoolleiders actief als proces- en gespreksbegeleider. Zo ontwikkelt zich langzaam maar zeker een mooie praktijk van diepgaande gesprekken tussen schoolleiders onderling over hun professionele ontwikkeling begeleid door een collega-schoolleider die hiervoor een speciale training heeft gevolgd. Op deze wijze krijgt informeel leren steeds meer vorm.

Als beroepsorganisatie laten we ons ook graag adviseren door andere betrokken deskundigen, wetenschappers maar ook stakeholders van de school, zoals leerkrachten, ouders en gesprekspartners uit het voortgezet onderwijs. Zij denken mee over de kennisbasis, de beroepsstandaard en de professionaliseringsthema’s.

In 2018 zijn de eerste schoolleiders alweer geherregistreerd. Ook de ontwikkeling van de kennisbasis is het afgelopen jaar door schoolleiders ter hand genomen. Zo gaan schoolleiders met wetenschappers in gesprek over de nieuwste inzichten die van belang zijn voor de school en het schoolleiderschap.

Tot slot is hard gewerkt aan actualisering van de beroepsstandaard. Daartoe worden ook de schoolleidersregisters in andere landen onder de loep genomen. Na 6 jaar is een dergelijke actualisering niet overbodig.

Al deze positieve ontwikkelingen krijgen zeker een vervolg in 2019.

Ursie Lambrechts, voorzitter

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm