Herregistratie

Belangrijk is vooral dat de schoolleider de regie wil hebben over zijn of haar professionalisering. Er zijn dan ook veel keuzemogelijkheden: formeel leren of informeel leren of een combinatie hiervan. Individueel, samen met schoolleiders of samen met het team werken aan inhoudelijke thema’s waarvan de beroepsgroep heeft aangegeven dat dit de belangrijkste aspecten zijn van het schoolleidersschap, of het volgen van een master die aansluit bij de beroepsstandaard.

Concreet betekent dit het volgende:

 • een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij de beroepsstandaard1;
 • een gecertificeerde opleiding ‘vakbekwaam’, voor degenen die als RADO geregistreerd zijn met een opleiding ‘basisbekwaam’;
 • professionalisering op drie van de acht professionaliseringsthema’s.

2018:

 • 483 schoolleiders zijn geherregistreerd
 • 42 verlopen registraties
 • 253 registraties onder voorwaarden


Schoolleiders die hun registratie laten verlopen krijgen de eerste zes maanden de status “onder voorwaarden”. Ze ontvangen een brief waarin de nieuwe status is aangegeven. In de brief wordt verzocht de herregistratie zo spoedig mogelijk aan te vragen. Een deel van de schoolleiders blijkt vergeten te zijn de herregistratie aan te vragen. Een ander deel moet nog een deel afronden en vraagt herregistratie kort daarna aan. Schoolleiders met gegronde redenen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kunnen uitstel van herregistratie aanvragen. Schoolleiders die in 2014 of 2015 registreerden kunnen ook uitstel aanvragen. Zij krijgen maximaal 2 jaar uitstel. Met deze extra tijd wordt het ervaren nadeel van heel vroeg registreren weggenomen. In 2014 en 2015 was relatief weinig professionaliseringsaanbod gecertificeerd waardoor de keuze voor deze schoolleiders beperkt was.

 • 548 uitstelverzoeken
 • Bij 543 is dit (deels) gehonoreerd.


Schoolleiders kunnen tussentijds professionaliseringsthema’s afronden.

 • 2.797 schoolleiders hebben thema’s afgerond door formeel leren
 • 251 schoolleiders hebben thema’s afgerond door informeel leren.


Wildcard ingevoerd
Schoolleiders geven in het register aan aan welke thema’s ze werken. Uit de cijfers blijkt dat alle thema’s worden gekozen door schoolleiders. De wildcard is in 2018 ingevoerd. Het is een ´leeg´ thema. Schoolleiders kunnen dit ´lege´ thema voor informeel leren gebruiken als hun ontwikkeling een ander kennisdomein dan dat van de zeven professionaliseringsthema´s betreft. Aanbieders kunnen de wildcard gebruiken voor onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders maar niet bij een van de andere thema´s onder te brengen zijn. Omdat de wildcard pas recent is ingevoerd, is hij in 2018 nog niet veel gebruikt.

1
 LET OP: De mogelijkheden voor herregistratie worden in 2019 verruimd

Verdeling onder gekozen thema's in 2018

Herregistratie

Belangrijk is vooral dat de schoolleider de regie wil hebben over zijn of haar professionalisering. Er zijn dan ook veel keuzemogelijkheden: formeel leren of informeel leren of een combinatie hiervan. Individueel, samen met schoolleiders of samen met het team werken aan inhoudelijke thema’s waarvan de beroepsgroep heeft aangegeven dat dit de belangrijkste aspecten zijn van het schoolleidersschap, of het volgen van een master die aansluit bij de beroepsstandaard.

Concreet betekent dit het volgende:

 • een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij de beroepsstandaard1;
 • een gecertificeerde opleiding ‘vakbekwaam’, voor degenen die als RADO geregistreerd zijn met een opleiding ‘basisbekwaam’;
 • professionalisering op drie van de acht professionaliseringsthema’s.

2018:

 • 483 schoolleiders zijn geherregistreerd
 • 42 verlopen registraties
 • 253 registraties onder voorwaarden


Schoolleiders die hun registratie laten verlopen krijgen de eerste zes maanden de status “onder voorwaarden”. Ze ontvangen een brief waarin de nieuwe status is aangegeven. In de brief wordt verzocht de herregistratie zo spoedig mogelijk aan te vragen. Een deel van de schoolleiders blijkt vergeten te zijn de herregistratie aan te vragen. Een ander deel moet nog een deel afronden en vraagt herregistratie kort daarna aan. Schoolleiders met gegronde redenen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kunnen uitstel van herregistratie aanvragen. Schoolleiders die in 2014 of 2015 registreerden kunnen ook uitstel aanvragen. Zij krijgen maximaal 2 jaar uitstel. Met deze extra tijd wordt het ervaren nadeel van heel vroeg registreren weggenomen. In 2014 en 2015 was relatief weinig professionaliseringsaanbod gecertificeerd waardoor de keuze voor deze schoolleiders beperkt was.

 • 548 uitstelverzoeken
 • Bij 543 is dit (deels) gehonoreerd.


Schoolleiders kunnen tussentijds professionaliseringsthema’s afronden.

 • 2.797 schoolleiders hebben thema’s afgerond door formeel leren
 • 251 schoolleiders hebben thema’s afgerond door informeel leren.


Wildcard ingevoerd
Schoolleiders geven in het register aan aan welke thema’s ze werken. Uit de cijfers blijkt dat alle thema’s worden gekozen door schoolleiders. De wildcard is in 2018 ingevoerd. Het is een ´leeg´ thema. Schoolleiders kunnen dit ´lege´ thema voor informeel leren gebruiken als hun ontwikkeling een ander kennisdomein dan dat van de zeven professionaliseringsthema´s betreft. Aanbieders kunnen de wildcard gebruiken voor onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders maar niet bij een van de andere thema´s onder te brengen zijn. Omdat de wildcard pas recent is ingevoerd, is hij in 2018 nog niet veel gebruikt.

1
 LET OP: De mogelijkheden voor herregistratie worden in 2019 verruimd

Verdeling onder gekozen thema's in 2018

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm