Sinds 2013 wordt gewerkt aan de kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO verzamelt informatie over de richting waarin het vak van schoolleider zich beweegt. Dat gebeurt door bijeenkomsten te organiseren zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst in september 2018 over technologische en maatschappelijke trends die van invloed zullen zijn op het beroep van schoolleiders. Ook monitort het Schoolleidersregister PO wat er in literatuur, vakbladen, sociale en gedrukte media en in beleidsnotities wordt vermeld over schoolleiders. Sinds enkele jaren werkt het Schoolleidersregister PO met een wetenschappelijke raad en een adviesraad van stakeholders van de school zodat de kennisbasis goed gevalideerd wordt.

Het Schoolleidersregister PO verzamelt nieuwe inzichten met betrekking tot schoolleiderschap. Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Daarnaast wordt kennis verzameld over actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de school en die van belang zijn voor de schoolleider. Met elkaar zijn dat vele data die één keer per jaar worden geanalyseerd. De conclusies en bevindingen worden voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke raad die hierover adviseert. In 2018 hebben de wetenschappelijke raad en de adviesraad advies gegeven over het actualiseren van de beroepsstandaard, het evaluatieplan valideren van informeel leren, het professionaliseringsthema pedagogiek, het onderzoeksplan reflexief leiderschap en de ontsluiting van de kennisbasis.

Monitoring en onderzoek: kennisbasis, beroepsstandaard en trends

Adviesraad

In de adviesraad hebben stakeholders van de school(-leider) zitting. Een bestuurder uit het primair onderwijs, een bestuurder van een kinderdagverblijf, iemand met veel kennis van samenwerkingsverbanden, een inspecteur van het onderwijs, iemand namens ouders en een schoolleider uit het voortgezet onderwijs. De leden van de adviesraad zijn:

Mevrouw S. Walvisch
Voorzitter

De heer J.C. van den Berg
Inspecteur onderwijs

Mevrouw C. Doesburg
lid RvB stichting Un1ek

dhr. W. Klaassen
Lid CvB Eenbes basisonderwijs

mevr. D. König
Leerkracht obs de Klimroos

dhr. A.J.M. Poulisse
Rector 2college

dhr. L. van Aalst
Samenwerkingsverbanden
Primair Onderwijs

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van het Schoolleidersregister over de beroepsstandaard, de professionaliseringsthema’s, te initiëren onderzoek en te ontsluiten kennis voor schoolleiders.
Leden van de Raad zijn allen wetenschappers met veel affiniteit met het onderwijs:

De heer prof. dr. R.J. in ’t Veld
Voorzitter

De heer prof. dr. F.J.R.C. Filip Dochy

Mevrouw prof. dr. F. Geijsel

De heer prof. dr. H. Letiche

De heer prof. dr. P.R.J. Simons

Monitoring en onderzoek: kennisbasis, beroepsstandaard en trends

Sinds 2013 wordt gewerkt aan de kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO verzamelt informatie over de richting waarin het vak van schoolleider zich beweegt. Dat gebeurt door bijeenkomsten te organiseren zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst in september 2018 over technologische en maatschappelijke trends die van invloed zullen zijn op het beroep van schoolleiders. Ook monitort het Schoolleidersregister PO wat er in literatuur, vakbladen, sociale en gedrukte media en in beleidsnotities wordt vermeld over schoolleiders. Sinds enkele jaren werkt het Schoolleidersregister PO met een wetenschappelijke raad en een adviesraad van stakeholders van de school zodat de kennisbasis goed gevalideerd wordt.

Het Schoolleidersregister PO verzamelt nieuwe inzichten met betrekking tot schoolleiderschap. Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Daarnaast wordt kennis verzameld over actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de school en die van belang zijn voor de schoolleider. Met elkaar zijn dat vele data die één keer per jaar worden geanalyseerd. De conclusies en bevindingen worden voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke raad die hierover adviseert. In 2018 hebben de wetenschappelijke raad en de adviesraad advies gegeven over het actualiseren van de beroepsstandaard, het evaluatieplan valideren van informeel leren, het professionaliseringsthema pedagogiek, het onderzoeksplan reflexief leiderschap en de ontsluiting van de kennisbasis.

Mevrouw S. Walvisch
Voorzitter

De heer J.C. van den Berg
Inspecteur onderwijs

Mevrouw C. Doesburg
lid RvB stichting Un1ek

dhr. W. Klaassen
Lid CvB Eenbes
basisonderwijs

mevr. D. König
Leerkracht obs de Klimroos

dhr. A.J.M. Poulisse
Rector 2college

dhr. L. van Aalst
Samenwerkingsverbanden
Primair Onderwijs

Adviesraad

In de adviesraad hebben stakeholders van de school(-leider) zitting. Een bestuurder uit het primair onderwijs, een bestuurder van een kinderdagverblijf, iemand met veel kennis van samenwerkingsverbanden, een inspecteur van het onderwijs, iemand namens ouders en een schoolleider uit het voortgezet onderwijs. De leden van de adviesraad zijn:

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van het Schoolleidersregister over de beroepsstandaard, de professionaliseringsthema’s, te initiëren onderzoek en te ontsluiten kennis voor schoolleiders.
Leden van de Raad zijn allen wetenschappers met veel affiniteit met het onderwijs:

De heer
prof. dr. R.J. in ’t Veld
Voorzitter

De heer
prof. dr. F.J.R.C. Filip Dochy

Mevrouw prof. dr. F. Geijsel

De heer prof. dr. H. Letiche

De heer
prof. dr. P.R.J. Simons

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm