Ursie Lambrechts,
voorzitter

Het bestuur

Het bestuur van Schoolleidersregister PO evalueert jaarlijks het eigen functioneren en handelen. In 2018 stond de samenwerking van het bestuur als team centraal. Onder begeleiding van Chris van Wijk heeft het bestuur gebruik gemaakt van de gesprekstechniek die ook wordt ingezet voor de valideringsgesprekken die schoolleiders voeren om met elkaar te reflecteren op hun ontwikkeling. Zo kon het bestuur zelf de impact van deze gesprekken ervaren en de gesprekstechniek leren kennen.
Het bestuur bestaat uit:

drs. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts
Voorzitter

M. (Mogens)
Domela Nieuwenhuis Nijegaard
Bestuurslid aangedragen door
de AVS

Y.H.J. (Yvonne) Vaes–Lucas
Bestuurslid aangedragen door
CNV Schoolleiders

H. (Hubert) De Waard
Bestuurslid aangedragen door
de PO-raad

M.M.A (Angèle) van der Star
Bestuurslid aangedragen door
de AOb


drs. E.D.C.M. (Ursie)
Lambrechts
Voorzitter

M. (Mogens) Domela Nieuwenhuis Nijegaard
Bestuurslid aangedragen
door de AVS

Y.H.J. (Yvonne) Vaes–Lucas
Bestuurslid aangedragen door CNV Schoolleiders

H. (Hubert) De Waard
Bestuurslid aangedragen door de PO-raad

M.M.A (Angèle) van der Star
Bestuurslid aangedragen door de AOb

Het bestuur

Het bestuur van Schoolleidersregister PO evalueert jaarlijks het eigen functioneren en handelen. In 2018 stond de samenwerking van het bestuur als team centraal. Onder begeleiding van Chris van Wijk heeft het bestuur gebruik gemaakt van de gesprekstechniek die ook wordt ingezet voor de valideringsgesprekken die schoolleiders voeren om met elkaar te reflecteren op hun ontwikkeling. Zo kon het bestuur zelf de impact van deze gesprekken ervaren en de gesprekstechniek leren kennen.
Het bestuur bestaat uit:

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm