Voorlichtings-
bijeenkomsten


Ook in 2018 organiseerden we in verschillende regio’s 7 voorlichtingsbijeenkomsten over registreren en herregistreren en 3 bijeenkomsten over het valideren van informeel leren.

Communicatie

Website en social media

De website bestaat voor een deel uit openbare informatie en een gesloten deel waar schoolleiders en besturen een account kunnen aanmaken.  Daarnaast is er een tweede website www.professionaliseringsaanbod.nl waar gezocht kan worden op gecertificeerd professionaliseringsaanbod en waar schoolleiders aanbod kunnen waarderen.  Daarnaast is er een digitale nieuwsbrief en social media accounts op linkedIn en Twitter. Regelmatig worden er nieuwsberichten geplaatst op de website. De website wordt veel bezocht. In 2018 zijn 69.018 bezoeken geweest op de website. De meeste bezoekers bekijken de website via een desktop. Bezoekers blijven gemiddeld 4.30 minuten op de website, met name tijdens schooltijden.

In 2018 zijn zeven nieuwsbrieven verstuurd. Via Twitter had het Schoolleidersregister eind 2018 4.138 volgers. De besloten LinkedIngroep heeft 358 leden.

Communicatie

Bijeenkomsten

Het afgelopen jaar zijn we aanwezig geweest op diverse congressen om in gesprek te gaan met schoolleiders en om voorlichting te geven over het register. Zo waren we op het AVS congres, het congres van de PO-raad aanwezig met een stand en op de professionaliseringsbijeenkomst van hogeschool Windesheim.

Vanuit het Schoolleidersregister zijn er ook diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op 1 juni 2018 was de Proeverij van professionaliseringsaanbod. Na een inleiding over proeven en smaak door Peter Klosse konden schoolleiders kennismaken met de verschillende mogelijkheden voor professionalisering. Op 28 september 2018 was er de tweede editie van de bijeenkomst Een jungle aan trends. Tijdens deze dag stond de volgende vraag centraal: Hoe toon jij leiderschap in deze veranderende wereld? Een wake up call door de Fountainheads toonde de schoolleiders hoe snel technologische ontwikkelingen de maatschappij veranderen. Daarna volgde Patrick van Veen die vertelde over apenstreken en leiderschap in een veranderende omgeving. In de middag voerden de schoolleiders onder begeleiding van een diverse experts de dialoog over één van trends en wat de mogelijke gevolgen voor de school zullen zijn. De presentaties, de uitkomsten van de vragen en het fotoverslag staan op www.jungleaantrends.nl. Op verzoek van schoolleiders of besturen zijn verschillende bijeenkomsten bezocht om voorlichting te geven over het Schoolleidersregister PO. 

Voorlichtings-
bijeenkomsten


Ook in 2018 organiseerden we in verschillende regio’s 7 voorlichtingsbijeenkomsten over registreren en herregistreren en 3 bijeenkomsten over het valideren van informeel leren.

Nationale Schoolleiderstop PO

Op zaterdag 24 november 2018 organiseerden de AVS, het Schoolleidersregister, de PO-Raad, CNV Schoolleiders, NL2025 en het ministerie van OCW voor de derde keer de Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs.  Vanuit de gezamenlijke ambitie voor beter onderwijs waren ruim 200 schoolleiders en tientallen CEO’s bij elkaar. Naast inspirerende sprekers was er ruimte voor het delen van ervaringen en ontstond er een dynamische dialoog aan enkele tientallen ronde tafels.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm