Schoolleiders kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties door een diploma van een schoolleidersopleiding of ervaringscertificaat te tonen of door een bewijs te leveren dat met goed gevolg een assessment is afgelegd. De schoolleidersopleidingen en de assessments moeten van onbesproken kwaliteit zijn.

Certificering

Van aanbieders wordt gevraagd de kwaliteit van opleidingen die niet door NVAO zijn geaccrediteerd aan te tonen.  De Commissie Certificering - bestaande uit schoolleiders aangevuld met enkele inhoudsdeskundigen en accreditatiedeskundigen- beoordeelt de samenstelling van het panel dat de kwaliteit van de opleidingen en assessments onderzoekt en neemt een besluit over opname in het register als uit het rapport van het panel blijkt dat voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria die ook voor bachelor en masteropleidingen gelden. Het aanbod t.b.v. de herregistratie wordt op inhoud en niveau beoordeeld door de commissie waarna het al dan niet wordt gecertificeerd.

Aanbieders kunnen door middel van één van de informatiepakketten op de website van het Schoolleidersregister PO, beoordeling van het professionaliseringsaanbod aanvragen.

Aanbod basisregistratie
in het schoolleidersregister

Schoolleiders kunnen op verschillende manieren laten zien dat zij de basiskwalificaties in huis hebben. Veel schoolleiders hebben een schoolleidersopleiding gevolgd. Bijna alle schoolleidersopleidingen zijn inmiddels gecertificeerd en opgenomen in het register. In 2018 zijn er nog 8 nieuwe schoolleidersopleidingen gecertificeerd. In totaal zijn op 31 december 2018 201 opleidingen voor de basisregistratie in het register opgenomen.

Voor schoolleiders die geen specifieke schoolleidersopleiding hebben gevolgd zijn er nog drie andere opties.

  • Zij kunnen een toetsend assessment laten afnemen. Daarvan staan nu zeven aanbieders in het register.
  • Een EVC- traject volgen, dit kan bij zes gecertificeerde bureaus.
  • Wanneer zij veel verschillende diploma’s hebben die samen ook alle facetten van de beroepsstandaard bevatten, kunnen die diploma’s ingediend worden voor Individuele Diplomawaardering (IDW). Dit is alleen mogelijk bij Hobeon.

Aanbod herregistratie
in het schoolleidersregister

Ook in 2018 is aanbod voor de herregistratie gecertificeerd. Voor ieder thema zijn inmiddels verschillende opleidingen en cursussen gecertificeerd waar schoolleiders uit kunnen kiezen. In totaal zijn er eind 2018 al 379 opleidingen, cursussen, studiereizen e.d.  gecertificeerd. Ook zijn er 8 professioneel beoordelaars gecertificeerd.

In 2018 bleek dat verschillende aanbieders de financiële drempel voor certificering te hoog vonden. Hierdoor kon interessant aanbod voor schoolleiders niet altijd gecertificeerd worden. Met ingang van 2019 zullen opleiders geen vaste eigen bijdrage van €1.000,- per gecertificeerde opleiding per jaar meer afdragen. In plaats van deze vaste bijdrage per gecertificeerde opleiding gaan aanbieders een bedrag van €55,- per door de schoolleider in het register ingevoerd uniek certificaat bijdragen.

Verifiëren kwaliteit van
gecertificeerd professionaliseringsaanbod

Net als in 2017 heeft de Commissie Certificering in 2018 vijf aanbieders van professionaliseringsaanbod geselecteerd waar een verificatie-audit is uitgevoerd. In 2018 is bij vier aanbieders van professionaliseringsaanbod en bij een professioneel beoordelaar een verificatie-audit uitgevoerd. Beoordeeld is of het aanbod wordt uitgevoerd zoals beschreven in de documentatie die ten behoeve van de certificering is aangereikt aan de Commissie Certificering. Concreet betekent dit dat gekeken wordt naar de inhoud en het niveau van het programma, naar de kwaliteit van docent en/ of begeleiders. Daarnaast wordt geverifieerd of de informatie die schoolleiders vooraf krijgen over aanbod (met andere woorden de marketinguitingen) overeenkomt met hetgeen geboden wordt. Tenslotte wordt nagegaan of er aan kwaliteitsborging en -verbetering wordt gedaan.

Certificering

Schoolleiders kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties door een diploma van een schoolleidersopleiding of ervaringscertificaat te tonen of door een bewijs te leveren dat met goed gevolg een assessment is afgelegd. De schoolleidersopleidingen en de assessments moeten van onbesproken kwaliteit zijn.

Van aanbieders wordt gevraagd de kwaliteit van opleidingen die niet door NVAO zijn geaccrediteerd aan te tonen.  De Commissie Certificering - bestaande uit schoolleiders aangevuld met enkele inhoudsdeskundigen en accreditatiedeskundigen- beoordeelt de samenstelling van het panel dat de kwaliteit van de opleidingen en assessments onderzoekt en neemt een besluit over opname in het register als uit het rapport van het panel blijkt dat voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria die ook voor bachelor en masteropleidingen gelden. Het aanbod t.b.v. de herregistratie wordt op inhoud en niveau beoordeeld door de commissie waarna het al dan niet wordt gecertificeerd.

Aanbieders kunnen door middel van één van de informatiepakketten op de website van het Schoolleidersregister PO, beoordeling van het professionaliseringsaanbod aanvragen.

Aanbod basisregistratie
in het schoolleidersregister

Schoolleiders kunnen op verschillende manieren laten zien dat zij de basiskwalificaties in huis hebben. Veel schoolleiders hebben een schoolleidersopleiding gevolgd. Bijna alle schoolleidersopleidingen zijn inmiddels gecertificeerd en opgenomen in het register. In 2018 zijn er nog 8 nieuwe schoolleidersopleidingen gecertificeerd. In totaal zijn op 31 december 2018 201 opleidingen voor de basisregistratie in het register opgenomen.

Voor schoolleiders die geen specifieke schoolleidersopleiding hebben gevolgd zijn er nog drie andere opties.

  • Zij kunnen een toetsend assessment laten afnemen. Daarvan staan nu zeven aanbieders in het register.
  • Een EVC- traject volgen, dit kan bij zes gecertificeerde bureaus.
  • Wanneer zij veel verschillende diploma’s hebben die samen ook alle facetten van de beroepsstandaard bevatten, kunnen die diploma’s ingediend worden voor Individuele Diplomawaardering (IDW). Dit is alleen mogelijk bij Hobeon.

Aanbod herregistratie
in het schoolleidersregister

Ook in 2018 is aanbod voor de herregistratie gecertificeerd. Voor ieder thema zijn inmiddels verschillende opleidingen en cursussen gecertificeerd waar schoolleiders uit kunnen kiezen. In totaal zijn er eind 2018 al 379 opleidingen, cursussen, studiereizen e.d.  gecertificeerd. Ook zijn er 8 professioneel beoordelaars gecertificeerd.

In 2018 bleek dat verschillende aanbieders de financiële drempel voor certificering te hoog vonden. Hierdoor kon interessant aanbod voor schoolleiders niet altijd gecertificeerd worden. Met ingang van 2019 zullen opleiders geen vaste eigen bijdrage van €1.000,- per gecertificeerde opleiding per jaar meer afdragen. In plaats van deze vaste bijdrage per gecertificeerde opleiding gaan aanbieders een bedrag van €55,- per door de schoolleider in het register ingevoerd uniek certificaat bijdragen.

Verifiëren kwaliteit van gecertificeerd professionaliserings-
aanbod

Net als in 2017 heeft de Commissie Certificering in 2018 vijf aanbieders van professionaliseringsaanbod geselecteerd waar een verificatie-audit is uitgevoerd.
In 2018 is bij vier aanbieders van professionaliseringsaanbod en bij een professioneel beoordelaar een verificatie-audit uitgevoerd. Beoordeeld is of het aanbod wordt uitgevoerd zoals beschreven in de documentatie die ten behoeve van de certificering is aangereikt aan de Commissie Certificering. Concreet betekent dit dat gekeken wordt naar de inhoud en het niveau van het programma, naar de kwaliteit van docent en/ of begeleiders. Daarnaast wordt geverifieerd of de informatie die schoolleiders vooraf krijgen over aanbod (met andere woorden de marketinguitingen) overeenkomt met hetgeen geboden wordt. Tenslotte wordt nagegaan of er aan kwaliteitsborging en -verbetering wordt gedaan.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm